آیا مصرف لوسیون بدن ثمین برای کودکان مجاز است؟

برای کودکان زیر 2 سال توصیه نمی شود و بجای این لوسیون می توان از کرم اوره 3% ثمین استفاده کرد. کودکان بالای 6 سال محدودیت کمتری جهت استفاده از این ترکیبات دارند.