آیا کرم اوسرین و اوره 3% کودکان ثمین برای پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی پوست کودک مناسب است ؟

بله ، این کرم حاوی اکسید روی است که سبب پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی و خشکی پوست میشود .