آیا استفاده از روشن کننده ثمین برای تیرگی های ناحیه زیربغل و یا کشاله ران مجاز است؟

بله- منع مصرف ندارد.