آیا امکان دارد کرم اوسرین و اوره 3% کودکان ثمین ایجاد حساسیت کند؟

این کرم فاقد رنگ و عطر است از این رو احتمال بروز آلرژی بسیار کم است و برای پوست حساس کودکان مناسب است .